Hızlı prototipleme nedir?

3D baskı, dijital bir modelden üç boyutlu bir katı nesne oluşturmak için malzeme katmanları oluşturan bir üretim işlemine denir. Ayrıca, Eklemeli Üretimi (Additive Manufacturing nedir) veya doğrudan dijital üretim (DDM) olarak bilinir.

3 boyutlu bir nesneyi yazdırmak için, tasarımcı 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD) programını kullanarak katman adı verilen çok ince kesitler halinde dilimlenen dijital bir model oluşturur. 3 boyutlu yazıcı, tasarımın alt kısmında başlar ve istenilen ürün bitene kadar art arda malzeme tabakaları oluşturur. Çalışma prensibine bağlı olarak atık malzemeleri en aza indirir, çünkü sadece bileşenin yapılması için gerekli olan malzeme miktarını kullanır ve malzemelerin arzu edilen bir formu üretmek için kesildiği geleneksel CNC üretim işlemlerinden farklıdır.

Hızlı prototipleme teknolojisi, bir parçanın veya montajın ölçekli bir modelini hızlıca üretebilen bir uygulanabilir teknikler dizisidir. Bu, daha iyi son ürünlere yol açar. Fikirlerin hızlı ve verimli iletişimini içeren daha esnek bir tasarım sürecinin maliyetini düşürerek, ürün geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir.

Hızlı prototip Nedir? Hızlı prototip oluşturma teknolojisi, gelişmekte olan ülkelerde geçim kaynaklarını iyileştirmek için bile kullanılmıştır. O ülkelerin yerel olarak mevcut malzemeler ve yerel düzeydeki tasarım ve yeniliklere dayanan yeni yerel üretim sistemlerinin (kırsal alanlarda da dahil olmak üzere) geliştirilmesi için kullanılabilir. Güçlü ve düşük maliyetli hızlı prototiplemeye erişim, kırsal işletmelerin yeni ürünleri daha hızlı geliştirmelerini, kapasitelerini geliştirmelerini ve işlerini sürdürebilmelerini sağlayabilir. 3D baskı ile hızlı prototip oluşturma, gelişmekte olan ekonomilerin geleneksel üretim altyapısındaki açığını ve gelişmekte olan ekonomilerdeki üretim değer zincirleri ile ilgili kısıtlamaları aşan yeni bir üretim modeli yaratmalarını sağlama potansiyeline sahiptir. Hızlı prototipleme yaklaşımları gelişmekte olan ülkelere inovasyon süreçlerini merkezden uzaklaştırma ve yerel ihtiyaçları daha iyi karşılamak için üretime uygun maliyetli bir fırsat sunabilir. (Afrikada kullanım alanı- kaynak)

Bu konuda başka bir arkadaşımızın açıklaması.